Bart Govaert: "40 jaar Brakke Grond - de toekomst lacht ons toe."

  • 14 juli 2022

40 + 1 jaar is het eigenlijk. 

Een feestje in uitgesteld relais zoals er dezer dagen veel zijn. Maar schrappen was geen optie. We zijn namelijk fier als een gieter op wat er de afgelopen meer dan 40 jaar in en vanuit onze geweldige thuisbasis in het centrum van Amsterdam werd gerealiseerd. 

Dat bleek eens te meer toen we in ons archief doken en al die oude videobeelden, foto’s, affiches en dergelijke meer terugvonden. In de Brakke Grond heeft het altijd gebruist. Het heeft er soms gestormd en geonweerd, dat klopt, maar uiteindelijk keerden we steeds terug naar rustiger vaarwater. 

En uiteraard evolueerde het huis. Van presentatieplek, “vitrine” voor Vlaamse kunst, naar steeds meer een netwerkorganisatie. We blijven uiteraard, zoals van oudsher, Vlaamse makers een forum bieden in huis, maar tegelijk proberen we vooral ook verbinder te zijn. We willen het Vlaamse en Nederlandse kunstenveld gericht met elkaar linken. Zo zoeken we - ook buitenshuis- voor onze makers en voor onze professionele partners telkens opnieuw naar een zo ideaal mogelijke context om werk te presenteren of om samenwerkingen aan te gaan. Complementariteit en elkaar versterken staan daarbij centraal. 

Door die missie dagelijks in praktijk te brengen ervaren we het belang ervan. De wederzijdse interesse in het Vlaamse en Nederlandse culturele veld blijft groot en actueel. Dat sterkt ons in de overtuiging dat de Brakke Grond ook de komende 40 jaar haar rol met verve zal kunnen blijven vervullen. Dankzij al die boeiende makers en al die geweldige professionals, dankzij de expertise en de uitzonderlijke drive die gedurende al die jaren door de vele medewerkers en bestuurders van het huis werd opgebouwd en gekoesterd, dankzij het fantastische team dat er vandaag staat en er elke dag weer met veel overtuiging de schouders onder zet. 

Bedankt allemaal, de toekomst lacht ons toe.

Bart Govaert
Directeur Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond