Boodschap Feest van de Vlaamse Gemeenschap - 11 juliviering 2021

  • 9 juli 2021

Geachte relatie van de Vertegenwoordiging van Vlaanderen in Nederland,

We hebben er lang naar uitgekeken om u weer in groten getale te mogen verwelkomen op onze ’11 juli’-receptie in Den Haag. Helaas is het ook dit jaar nog wat te vroeg om onze receptie n.a.v. het Feest van de Vlaamse Gemeenschap comfortabel te kunnen organiseren.

We willen onze blik nu vooral hoopvol richten op de toekomst.

Op politiek vlak kijken we uit naar de vorming van het nieuwe Nederlandse kabinet, dat de verdiepende samenwerking met Vlaanderen verderzet op het brede palet van terreinen waar onze belangen samenvallen of elkaar kruisen.

Ook zakelijk verlangen we ernaar om elkaar weer vaker in persoon te ontmoeten. Ondertussen stellen we graag Team Vesalius aan u voor. Net als Andreas Vesalius in de 16de eeuw, verleggen ook vandaag Vlaamse onderzoekers en ondernemers grenzen in Life Sciences & Health. Op www.teamvesalius.com kunt u alvast met hen kennismaken.

We verheugen ons er ook op om opnieuw als beste buren bij mekaar op bezoek te kunnen gaan, over grenzen heen, om te genieten van het warme gezelschap en al het moois dat Vlaanderen en Nederland te bieden hebben.

In de Brakke Grond kunt u blijven genieten van Vlaamse kunst en cultuur in hartje Amsterdam. Omdat het 40-jarig bestaan in mei dit jaar niet echt gevierd kon worden, werd beslist er meteen een feestjaar van te maken en het jubileumweekend naar 2022 te verplaatsen. Alles over dit bijzondere jubileumjaar vindt u hier.

We zijn ervan overtuigd u volgend jaar weer fysiek te kunnen verwelkomen op onze ’11 juli’-receptie en komen elkaar binnenkort ongetwijfeld weer tegen, in Vlaanderen of Nederland. Alvast een fijne zomer gewenst en graag tot ziens!

Met hartelijke groeten,
Diplomatieke Vertegenwoordiging van Vlaanderen
Filip D’havé, Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering, en team
Eliah Peeters, Adjunct Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering

Flanders Investment & Trade
Dirk Verlee, Economisch en Handelsattaché, en team

Toerisme Vlaanderen & Brussel
Dirk Mertens, Directeur, en team

Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond
Bart Govaert, Directeur, en team