Corona en grensarbeid - een presentatie werken over de grens