Dag van de Rechten van de Mens

  • 10 december 2021

Op 10 december, Internationale Mensenrechtendag, is het 73 jaar geleden dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het thema dit jaar is ‘All Human, All Equal’.

Het Vlaams buitenlands beleid plaatst mensenrechten centraal. In het afgelopen jaar verleende Vlaanderen financiële steun aan verschillende organisaties die mensenrechten verdedigen. Het gaat onder meer om iSANS uit Wit-Rusland, dat politieke opposanten van het Wit-Russische regime steunt. Ook de LGBTQI-organisatie Mozaika uit Letland, die tijdens de Pride week een conferentie over ‘menselijke waardigheid’ organiseerde en de LGBTQI-organisatie ‘Love does not exclude’ uit Polen. En nog de LGBTQI-organisatie Badayaa uit Egypte, die vrouwenrechten verdedigt. We steunen de Raad van Europa opnieuw om geweld tegen vrouwen te bestrijden, de veiligheid van journalisten te verbeteren en LGBTQI-rechten te promoten. Tevens verlenen we financiële bijstand voor de implementatie van het VN Wapenhandelsverdrag en de OESO ontvangt steun om een innovatief project rond genderdata uit te voeren. Ook aan de Advanced Human Rights Courses aan de Universiteit van Pretoria en de African Human Rights Moot Court Competition aan de Universiteit van Stellenbosch werden subsidies toegekend.
Recent besliste minister-president Jambon om een toelage van 200.000 euro te verlenen aan Nadia’s Initiative, om de Jezidi bevolking in Irak te helpen hun gemeenschap opnieuw op te bouwen na de etnische zuiveringen door Islamitische Staat.

In totaal verleende Vlaanderen in 2021 voor meer dan 700.000 euro steun om de mensenrechten wereldwijd te bevorderen.

Lees meer over de concrete initiatieven die in de afgelopen jaren gesteund werden.

Naast financiële steun, kaart Vlaanderen - waar aangewezen - het belang van mensenrechten aan bij internationale contacten. Ook wanneer Vlaanderen standpunten inneemt in Europese en multilaterale fora, staan mensenrechten op de radar.

In het afgelopen jaar werkte Vlaanderen constructief mee aan VN-rapportages en dialogen voor het comité tegen de uitbanning van rassendiscriminatie, het comité tegen foltering en de Universele Periodieke Evaluatie voor de Mensenrechtenraad. De bestaande mensenrechtenmechanismen van de VN zijn sterke instrumenten om aan een wereldwijde verbetering van de mensenrechten te werken. Ook binnen de Raad van Europa droeg Vlaanderen bij aan rapportering voor het Europees Sociaal Handvest. Vlaanderen werkte ook mee aan een kaderconventie om Artificiële Intelligentie systemen in lijn te brengen met de principes van mensenrechten, de rechtsstaat en de democratie.