De Nederlandse taal staat er anno 2021 goed voor

  • 16 november 2021

Uit het onderzoeksrapport 2021 van de taalunie over de staat van het Nederlands blijkt dat de Nederlandse taal er goed voor staat. De onderzoekers gingen na welke taalkeuzes de mensen in Nederland, Vlaanderen en Suriname maken bij verschillende situaties zoals in de naaste omgeving, op het werk, op sociale media en in het onderwijs.

Bij sociale media bleek dat het gebruik van Engels afneemt ten gunste van het Nederlands. Dit verrassend resultaat komt volgens professor Frans Hinskens door ‘glokalisatie’, dat vanwege de schaalvergroting de mensen zich bewuster worden van hun plaats in het grote geheel en hun identiteit. Voor sommige mensen hoort bij die identiteit een eigen taal of dialect.

Ook op vlak van het onderwijs bleek uit de studie dat de onderwijsmedewerkers en studenten niet langer overtuigd zijn dat het altijd nuttiger is om het Nederlands in te ruilen voor het Engels in een academische setting.

Het gebruik van Nederlands in sociaal verkeer, thuis of op het werk toont de laatste jaren (vanaf 2016) weinig tot geen grote veranderingen. Helaas, is het voor de dialecten en streektalen niet zo rooskleurig en nemen deze de afgelopen jaren af in Vlaanderen en Nederland.

Bron: Scientias https://scientias.nl/er-zijn-veel-dingen-waar-je-je-momenteel-zorgen-over-kunt-maken-maar-het-nederlands-hoort-daar-niet-bij/