Digitale Vlaams – Nederlandse Top ontmoeting tussen minister-presidenten Jan Jambon en Mark Rutte

  • 4 november 2020

Vlaanderen en Nederland werken samen aan een veerkrachtig herstel en aan een duurzame innovatieve toekomst

Woensdag 4 november vond voor de vijfde keer op rij de Vlaams-Nederlandse regeringstop plaats. Dit jaar werd de top digitaal georganiseerd vanwege Covid-19 en de door de overheden genomen maatregelen. Deze ontmoetingen op het hoogste politieke niveau tussen Nederland en Vlaanderen vinden al sinds 2011 plaats met het oog op het verdiepen en verbreden van de samenwerking op concrete dossiers. Tijdens deze ontmoeting lag de nadruk op het versterken van de gemeenschappelijke samenwerkingsverbanden om de ingrijpende gevolgen van de Covid-19 pandemie het hoofd te bieden. 

Vlaanderen en Nederland steunen al heel wat jaren op een intense samenwerking op zowel cultureel, sociaal als economisch vlak. Op heel wat gebieden is deze samenwerking zelfs structureel en verdragsrechtelijk verankerd. Zo delen we een gemeenschappelijke taal die geleid heeft tot de oprichting van de Nederlandse Taalunie in 1980. Daaropvolgend sloten Vlaanderen en Nederland in 1995 het Cultureel Verdrag om de samenwerking op de domeinen cultuur, onderwijs, wetenschappen en welzijn te bevorderen. Sindsdien zijn er tal van andere Vlaams-Nederlandse verdragen afgesloten.

Sinds 2011 komen de Vlaamse en de Nederlandse ministers-president en hun topministers, om de twee jaar, samen om te werken aan een gemeenschappelijke agenda van strategische samenwerking. Tijdens deze ministeriele ontmoeting bespreken de ministers-presidenten nieuwe samenwerkingsverbanden op heel wat terreinen. Dit jaar spraken ministers-president M. Rutte en J. Jambon elkaar als sluitstuk van verschillende bilaterale ministeriële gesprekken die vooraf digitaal plaatsvonden. Vlaanderen en Nederland delen sterke economische, sociale en culturele banden en gezamenlijke uitdagingen. Onze samenwerking is verankerd in tientallen verdragen en overeenkomsten; we werken samen binnen tal van thematische commissies, gezamenlijk opgerichte fondsen en instellingen. We zijn verbonden met elkaar via een vervlochten geschiedenis en werken met deze Topontmoetingen aan een gedeelde toekomst.

Lees hier de Gezamenlijke Verklaring pdf bestand2020 Gezamenlijke Verklaring VL-NL Top (2.39 MB)

Meer weten over de gelanceerde Portaalsite Overbruggen: https://overbruggen.info/

Foto © BELGA - Dirk Waem