Diplomatieke Vertegenwoordiging van Vlaanderen

De Diplomatiek Vertegenwoordiger van Vlaanderen coördineert de aanwezigheid van de Vlaamse overheid in Nederland. Verder staat hij met zijn ploeg in voor alle contacten aangaande de meeste bevoegdheden die de deelstaat Vlaanderen binnen België uitoefent. Dat gaat van cultuur en onderwijszaken, wetenschappelijk onderzoek, jeugd, sport, welzijn en volksgezondheid; over infrastructuur, openbare werken, energie, ruimtelijke planning, leefmilieu en natuur, waterbeleid, landbouw en visserij, wonen en huisvesting, economisch beleid, tewerkstelling, toezicht op provincies en gemeenten, inburgering en integratie, tot dierenwelzijn toe. Voor al die materies is de Diplomatieke Vertegenwoordiging hét aanspreekpunt in Nederland. Voor toerisme, voor handel met en investeringen in Vlaanderen, kan je een beroep doen op de gespecialiseerde diensten in hetzelfde huis. 

Diplomatieke Vertegenwoordiging
Contact

Telefoon
+31 70 416 81 21

E-mail
denhaag@flanders.eu

Website
www.vlaandereninnederland.be

Twitter
@AAVRNL