Internationale studiedag ‘Data science for better decisions’ - 17 december 2019

  • 4 november 2019

Deze Engelstalige studiedag is een gemeenschappelijk initiatief van Statistiek Vlaanderen en het Nederlands Bureau voor de Statistiek.

Op deze dag onderzoeken we hoe data science kan bijdragen tot kwaliteitsvolle openbare statistieken om beleidsinzichten te verbeteren. Wat zijn de opportuniteiten van de gestage groei in de beschikbaarheid van data om tot onderbouwde beleidsbeslissingen te komen? Hoe kunnen nieuwe gegevensbronnen en analysetechnieken in een snel veranderende digitale omgeving betere beslissingen ondersteunen? Welke zijn deze nieuwe technieken en hoe kunnen ze op een efficiënte wijze ingezet worden?

Programma
In de voormiddag reflecteren Professor Diane Coyle (Cambridge University) en Kenneth Cukier (The Economist) over de positie van big data, data science en bijbehorende technieken (zoals machine learning en artificiële intelligentie) in het bredere datalandschap. Ze bespreken hoe digitale ontwikkelingen een invloed hebben op beleidsvorming, en waarom het beleid nieuwe databronnen nodig heeft.

In de namiddag gaan we in vier parallelsessies dieper in op verschillende data science technieken en hun toepassingen alsook op de voorwaarden die een efficiënt gebruik van deze technieken ondersteunen. De drie besproken technieken betreffen ‘Machine learning’, ‘Natural language processing’ en ‘Beelden en visualisatie’. De voorzitter van de sessie geeft een algemeen overzicht, waarna er twee presentaties volgen die de mogelijkheden van deze technieken voor betere statistieken illustreren en concretiseren.

In het afsluitend panelgesprek bekijken we met internationale experten ter zake wat het efficiënt gebruik van deze nieuwe technieken veronderstelt voor de werkwijzen binnen een statistiekinstelling. 

Het programma is beschikbaar op www.statistiekvlaanderen.be/dsdecisions

Inschrijven kan hier