Interreg VL - NL | Grensregio zet verder in op energie- en klimaatneutrale gebouwen

  • 25 juni 2020

Interreg Vlaanderen-Nederland keurde het project ‘SUNOVATE’ goed. Het is het eerste project uit de vijfde oproep dat groen licht krijgt. Met deze nieuwe goedkeuring wordt, inclusief cofinanciering, in totaal 3.4 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt de helft uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De teller staat zo op 82 goedgekeurde projecten waarmee in totaal ruim 155.3 miljoen euro vanuit het EFRO fonds werd geïnvesteerd in de grensregio.


SUNOVATE: zelfregulerende folies voor duurzame energieopwekking en -besparing in gebouwen

SUNOVATE bouwt voort op de kennis binnen Interregproject EnergyEfficiency (2016-2019) op het gebied van warmte regulerende multifunctionele coatings in gebouwen. De focus bij SUNOVATE ligt bij de ontwikkeling en integratie van infrarood-licht regulerende, gepigmenteerde polymeerfolies in zonnepanelen en ramen. De folies zijn bij lage temperatuur IR-licht doorlatend, en bij temperaturen boven 25°C IR-licht werend. Daarbij zitten de gepigmenteerde folies in het PV paneel of tussen twee glasplaten waardoor de folie niet aan weersomstandigheden blootgesteld wordt, niet vuil wordt en daardoor een langere levensduur kent. Dankzij deze folie wordt opwarming van de gebouw-geïntegreerde zonnepanelen tegengegaan en vermindert het energieverbruik in gebouwen door slimme regulatie van IR-licht door ramen. Zo draagt SUNOVATE sterk bij aan het streefdoel van energie- en klimaatneutrale gebouwen in 2050.

Interregproject PV OpMaat (2016-2019) integreerde zonnecellen beter en esthetischer in gebouwen dankzij de ontwikkeling van diverse typen PV modules op maat en met verbeterde visuele aspecten. SUNOVATE bouwt eveneens voort op deze resultaten uit PV OpMaat. In het test-gebouw SolarBEAT op de TU/e Campus in Eindhoven zullen projectpartners Glass for Glass enkele ramen en Soltech een aantal zonnecellen met de plakfolie installeren.
 

Thema: 2C – ENERGIE – duurzame groei

Op een totaal budget van € 3.399.999,29 levert Interreg een bijdrage van € 1.699.999,65 (50%)
Projectverantwoordelijke: Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk onderzoek TNO, Afdeling MAS

Bron: Interreg Vlaanderen-Nederland