Interreg Vlaanderen - Nederland | Entomospeed: slotevent

  • 11 november 2019

Meelwormen en larven van de zwarte soldatenvlieg vormen een veelbelovende bron van proteïnen in het dieet van respectievelijk mens en dier. Er is echter nood aan bijkomende kennis over de efficiëntie, de opschaling en de automatisatie van de kweek van deze insecten.

In de Vlaams-Nederlandse grensregio is de insectensector een jonge, maar beloftevolle sector en er zijn voldoende signalen die wijzen op een nood aan opschaling. Eén van die signalen is dat het insectenonderzoek opgenomen werd in het tweede Actieplan Alternatieve Eiwitbronnen (AAE2) die in 2016 werd gelanceerd door de Vlaamse regering en BEMEFA (Beroepsvereniging van de Mengvoederfabrikanten). Daarnaast werkt het Cornetproject ‘Entomofood’ van Flanders’Food volop aan nieuwe productontwikkelingen in deze sector.

In dit project wordt, zowel op laboschaal als op pilootschaal, de benodigde kennis gegenereerd en overgedragen aan geïnteresseerde bedrijven. Er wordt daarbij ook nagegaan of laagwaardige plantaardige reststromen geschikt zijn als voeder bij de productie van beide insectensoorten en of het gebruik van deze reststromen een invloed heeft op de nutritionele waarde van de insecten. Concreet worden er twee insectlabo’s opgezet die zich elk specifiek op een casus focussen. HAS Hogeschool (Nederland) richt zich op voederproeven bij meelwormen waarbij verschillende voeders en de impact op het groeiregime wordt nagegaan. Vooral de meelworm is een beloftevolle bron van proteïnen bij humane consumptie. Het lab op de VIVES-campus (Vlaanderen) gaat dezelfde impact van voerderproeven nagaan bij de zwarte soldatenvlieg, geschikt voor diervoeding wegens de aantrekkelijke eiwitsamenstellling. Voor beide casussen worden tevens pilootinstallaties ontwikkeld om in opschaling en automatisatie te kunnen voorzien.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan de valorisatie van insecten en insectenproducten. Door uitvoering van een marktonderzoek en het samenbrengen van kennisinstellingen, insectenkwekers en insectverwerkende bedrijven wordt een beter zicht gekregen over potentiële valorisatiemogelijkheden.

Op donderdag 28 november vindt in VIVES Roeselare het slotevent plaats. Voor meer informatie en inschrijven, via www.vives.be/ento

https://www.grensregio.eu/projecten/entomospeed