Meld je aan vóór 15 januari 2020 bij de Vlaamse-Nederlandse Journalistenbeurs !

  • 4 november 2019

De beurs voor journalistiek onderzoek en uitwisseling in de Lage Landen


Ga jij met VNJB de grens over?
Vlaanderen en Nederland vormen een mooi stel. We delen een taal en onze geschiedenis kent vele raakvlakken. Tegelijkertijd zijn er onmiskenbare culturele verschillen, van de politiek tot aan de dagelijkse eetgewoonten. Die contrasten binnen de overeenkomsten maken het Nederlandstalige deel van de Lage Landen tot een boeiend werkterrein voor journalisten.

De Vlaamse-Nederlandse Journalistenbeurs is ingesteld om dit terrein te verkennen. Samen stellen de Vlaamse en de Nederlandse overheid jaarlijks 22.000 euro ter beschikking voor diepgravende journalistieke producties over Vlaams-Nederlands gerelateerde thema's én voor uitwisselingsprojecten.

Meld je aan vóór 15 januari 2020!

Voor meer informatie: www.vnjb.eu