MP Jambon en staatssecretaris Knops brengen werkbezoek aan grensoverschrijdende North Sea Port District

  • 12 juli 2021

Vandaag brachten minister-president Jambon en staatssecretaris Knops een werkbezoek aan het North Sea Port District. Dit bezoek was afgesproken tijdens de laatste Vlaams Nederlandse Top. Met het bezoek wil de Vlaamse en Nederlandse regering de steun uitdragen aan de versterking van de grensoverschrijdende samenwerking in dit havendistrict waar 8 overheden samenwerken.

Samenwerken aan grensoverschrijdende kansen in het District

Vlaanderen en Nederland werken inmiddels nauw samen aan de vele grensoverschrijdende kansen in het havengebied. Centraal in het gebied ligt de zeehaven North Sea Port, goed voor 100.000 (in)directe arbeidsplaatsen, een toegevoegde waarde van 12,5 miljard euro en behorend tot de top van de Europese zeehavens. Daarmee een belangrijk economisch industrieel cluster voor Nederland en Vlaanderen. In het North Sea Port District dat rondom de haven is gevormd, hebben de drie Zeeuwse gemeenten Terneuzen, Vlissingen en Borsele, de Oost-Vlaamse gemeenten Evergem en Zelzate, de stad Gent en de provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen de krachten gebundeld. Dit heeft zijn weg gevonden naar een grensoverschrijdend werkplan met ambitieuze doelstellingen.

Kennismaking ambities grensoverschrijdende energietransitie

Minister-president Jambon en staatssecretaris Knops werden geïnformeerd over de forse ambities die de industriële regio heeft. Een regio die zich erin kenmerkt dat overheden, maatschappelijke partners, haven en industrie grensoverschrijdend samenwerken. Ørsted presenteerde de kansen voor de regio met groene energie en de bewindspersonen brachten een bezoek aan Zeeland Refinery in het havengebied van Vlissingen en Borssele. Tevens bezochten ze de Steelanol site van Arcelor Mittal in het Gentse deel van de Kanaalzone. Zij werden door Dow en Arcelor Mittal geïnformeerd over de kansen én belemmeringen van grensoverschrijdende samenwerking voor de industrie om de klimaatdoelstellingen te bereiken.

Gezamenlijke agenda maatschappelijke uitdagingen

De haven, overheden en industrie in de grensoverschrijdende regio bouwen de komende jaren de internationale concurrentiekracht en duurzame groei van het industrieel havencomplex verder uit. Ze gaan intensief aan de slag om de energietransitie en de omslag naar een meer circulaire economie te versnellen. Ook wordt in de regio samengewerkt aan het versterken van de arbeidsmarkt. Zonder voldoende goed opgeleide arbeidskrachten kan de groeisprong immers niet worden gemaakt. De bewindspersonen werden ook geïnformeerd over de ontwikkeling van natuur en biodiversiteit in en rondom het havengebied. De leefbaarheid is heel belangrijk in dit unieke havengebied waar wonen en bedrijvigheid hand in hand gaan. Grensoverschrijdende initiatieven waarmee de kwaliteit van de woon- en leefomgeving, inclusief de mobiliteit, rondom de haven in Zeeland en Vlaanderen wordt verbeterd werden toegelicht door betrokken schepen, gedeputeerden of burgemeesters. In het North Sea Port District komen al deze grensopgaven samen. Energie-infrastructuur, spoorinfrastructuur en buisleidingennetwerk zijn ook grensoverschrijdend, belangrijke voorwaarden. Uitdagingen waar versterking van grensoverschrijdende samenwerking essentieel is. Deze boodschap werd ook kracht bijgezet door burgemeester De Clercq van stad Gent in zijn slotwoorden.

Versterking samenwerking Nederland en Vlaanderen

Overheden, haven en bedrijven werken waar mogelijk al ‘grensontkennend’. Bij de uitvoering worden zij nog vaak met de verschillen als gevolg van die landgrens geconfronteerd. Bij de twee regeringen werd door alle partijen bepleit om ook de komende jaren nog sterker in te zetten op een gemeenschappelijk beleid én maatwerk bij de inzet van nationale en Europese instrumenten en fondsen. Een boodschap waar zowel in Vlaanderen als Nederland veel belang aan wordt gehecht.

site bezoek voor centrale steelanol

MP Jambon, staatssecretaris Knops, commissaris van de Koning Polman, gouverneur Van Cauter, CEO Schalck (NSP) en CEO Van Vlierberghe (ArcelorMittal) op de site van ArcelorMittal voor de Steelanol fabriek waar bio-ethanol wordt gemaakt van reststromen. Een wereldprimeur!

Foto's: © North Sea Port