Nog 3 maanden om een spannend project te verzinnen voor de VNJB!

  • 15 november 2021

Dé beurs voor journalistiek onderzoek en uitwisseling in de Lage Landen
 

  • Deadline aanvraag: 15 februari 2022

  • Bekendmaking oordeel jury: uiterlijk 15 maart 2022

  • Start onderzoeks- of uitwisselingsproject: vanaf 1 april 2022

  • Einde uitwisseling: uiterlijk 31 oktober 2022

  • Deadline publicatie onderzoek: 30 november 2022   

Vlaanderen en Nederland delen een taal en onze geschiedenis kent vele raakvlakken. Tegelijkertijd zijn er talloze verschillen, van de politiek tot aan de dagelijkse eetgewoonten. Die contrasten binnen de overeenkomsten maken het Nederlandstalige deel van de Lage Landen tot een boeiend werkterrein voor journalisten.

De Vlaamse-Nederlandse Journalistenbeurs is ingesteld om dit terrein te verkennen. Samen stellen de Vlaamse en de Nederlandse overheid hiervoor jaarlijks € 22.000 ter beschikking. Je kunt een aanvraag doen voor één van de volgende beurzen:

Uitwisselingsbeurs
Met deze beurs kun je één of twee maanden werken bij een Nederlandse of Vlaamse redactie en zo leren van een andere werk- en leefcultuur.

Onderzoeksbeurs
Heb je een idee voor een diepgravende journalistieke productie over een Vlaams-Nederlands gerelateerd thema? Meld je dan aan voor de onderzoeksbeurs.

Meer informatie & aanvraagformulieren via https://deburen.eu/project/36/de-vlaams-nederlandse-journalistenbeurs