North Sea Port boekt recordoverslag van ruim 128 miljoen ton

  • 9 januari 2019

SAS VAN GENT - De zeeoverslag in de havens van North Sea Port is het afgelopen jaar gestegen naar een record van 70,3 miljoen ton. De totale overslag nam toe tot 128,3 miljoen ton. Dat maakten de algemeen directeuren Jan Lagasse en Daan Schalck van het havenbedrijf vanochtend bekend.

North Sea Port is sinds 1 januari 2018 een fusiehaven, waarin Zeeland Seaports en het Havenbedrijf Gent zijn opgegaan. In 2017 sloegen beide havens gezamenlijk nog 66,6 miljoen ton via zeeschepen aan- en afgevoerde goederen over. Een jaar later is sprake van een groei van 5,5 procent, waardoor de kaap van 70 miljoen ton is genomen.

Het zijn vooral de (exporterende) bedrijven die de groei opstuwen. De progressie doet zich in alle segmenten voor. North Sea Port is vooral sterk in droge en natte bulk en stukgoed. Droge bulkgoederen zijn goed voor de helft van de zeeoverslag, die met 4,6 procent klom naar 32,8 miljoen ton. De overslag van natte bulk steeg naar 20,5 miljoen ton (plus 6,3 procent), wat vooral te danken is aan een sterke groei van de (petro)chemische sector en biodiesel.  De overslag van conventioneel stukgoed komt uit op 11,8 miljoen ton (plus 4,5 procent). 

Containers

Hoewel North Sea Port nog geen echte containerterminal bezit, neemt het aantal containerafhandelingen fors toe. De zeeoverslag van containers groeide zelfs met 61 procent tot 1,7 miljoen ton.  Dat is het gevolg van het aantrekken van nieuwe diensten en een toename van koelcontainers die voor voedingsproducten zoals fruit, groente, aardappelen en vis worden gebruikt.

Een sterke bouwmarkt zorgde ook voor meer overslag van zand, grint en bouwmaterialen. De kolenoverslag - vooral voor de procesindustrie – nam licht toe. Verder steeg de overslag van landbouwproducten zoals aardappelen, uien en fruit toe. Alleen roll-on-roll-off  diensten zoals het verschepen van auto’s daalde met 3,4 procent naar 3,5 miljoen ton.

Binnenvaart

Naast de zeeoverslag boekte ook de binnenvaart een record. De afhandeling van goederen via binnenvaartschepen nam met 2,5 procent toe tot 58 miljoen ton. De totale overslag groeide daardoor naar 128,3 miljoen ton. Transport van stoffen via pijpleidingen zijn daarnaast nog eens goed voor 10 tot 12 miljoen ton.

North Sea Port richt zich zowel op Europese kustvaart als op trans-Atlantisch goederenverkeer. Europa is goed voor 61 procent van de maritieme overslag. De vaargebieden Zuid- en Noord-Amerika scoren respectievelijk 16 en 14 procent. Afrika waar onder meer uien heen gaan, beslaat 4 procent van de handel,  Azië 3 procent en Oceanië 2 procent. Die verhoudingen zijn ongeveer hetzelfde als in 2017.

Lagasse en Schalck zijn licht optimistisch over 2019. De vraag naar vestigingsmogelijkheden blijft groeien (North Sea Port gaf in 2018 88 hectare grond uit), maar tegelijkertijd kijkt het havenbedrijf bezorgd naar de Brexit en de afkalvende economische groei. Dat is ook in de cijfers te zien. Sinds medio vorig jaar daalt de goederenoverslag licht.

Bron: PZC