NVAO | Vernieuwd bestuur klaar voor snelle start

  • 8 oktober 2019

Dirk Broos en Rudi D’Hauwers zijn vanuit Vlaanderen benoemd tot bestuurders bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Samen met twee Nederlandse collega’s nemen zij de dagelijkse leiding in het verzekeren van de kwaliteit van het hoger onderwijs in Vlaanderen en Nederland. Met hun komst verwelkomt de NVAO heel wat kennis over het hoger onderwijs en ervaring met het Vlaamse kwaliteitszorgstelsel aan de bestuurstafel. Het Dagelijks Bestuur kent hiermee een grondige vernieuwing. Eerder dit jaar werd reeds bekend dat Anneke Luijten-Lub Paul Zevenbergen zou opvolgen als nieuwe Nederlandse bestuurder. Anne Flierman blijft op post als voorzitter.

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie kijkt toe op de kwaliteit van het hoger onderwijs in Vlaanderen en Nederland. Op basis van haar oordelen worden opleidingen in het hoger onderwijs erkend en krijgen studenten een waardig diploma.

Als gewezen kabinetschef van de Vlaamse minister van Onderwijs Hilde Crevits tekende Dirk Broos mee het nieuwe Vlaamse Kwaliteitszorgstelsel uit. Rudi D’Hauwers was onder meer regeringscommissaris voor het hoger onderwijs en nam functies op binnen diverse (onderwijs)kabinetten. De afgelopen jaren zijn zij zo actief betrokken bij de belangrijke onderwijsontwikkelingen in Vlaanderen. Met hun komst verwelkomt de NVAO dan ook heel wat kennis over het hoger onderwijs, ervaring met het Vlaamse kwaliteitszorgstelsel en kennis van de werking van de NVAO.

Anne Flierman, voorzitter NVAO: “Met de komst van de laatste twee nieuwe bestuurders is onze bestuursploeg nu helemaal compleet. Hun uitgebreide kennis en bestuurservaring zullen van belang zijn in de verdere uitrol van het Vlaamse Kwaliteitszorgstelsel, de voorbereiding van onze nieuwe strategie 2020-2024 en het opvolgen van de ontwikkelingen in het Nederlandse stelsel. Tegelijk liggen er belangrijke dossiers op de plank zoals kwaliteitszorg in werkplekleren, opvolging van de nieuwe educatieve- en graduaatsopleidingen in Vlaanderen en de Europese Universiteiten.”

Zij zullen de komende vier jaar hun twee Nederlandse collega’s vervoegen in het Dagelijks Bestuur, verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Dirk Broos krijgt eveneens het mandaat van vicevoorzitter toegewezen. Het Dagelijks Bestuur kent hiermee een grondige vernieuwing. Eerder dit jaar werd bekend dat Anneke Luijten-Lub vanaf 1 oktober Paul Zevenbergen zou opvolgen als nieuwe Nederlandse bestuurder. Anne Flierman blijft op post als voorzitter. Julie Beysens zal Rudi D’Hauwers opvolgen in het Algemeen Bestuur, het orgaan dat zich richt op het strategisch beleid van de organisatie.

Bron: www.nvao.net
Foto: v.l.n.r.: Dirk Broos, Anneke Luijten-Lub, Anne Flierman, Rudi D'Hauwers