Onderzoek: natuur rond de Limburgse Maas floreert

  • 19 oktober 2020

De natuur rondom de Maas tussen Maastricht en Thorn groeit explosief. Het gebied is hard op weg om een van de meest bijzondere natuurgebieden van Europa te worden. Dat blijkt na jarenlang onderzoek.

Uit het rapport, getiteld Maas in beeld, valt op te maken dat het aanbod van bloemen en planten de laatste jaren is verdrievoudigd. Ook is het aantal vlinders en libellen verdubbeld. Opvallend is dat er steeds meer mediterrane soorten worden ontdekt.

Klimaatprofiteurs

Dat komt door de klimaatverandering en de opwarming van de aarde. Nieuw zijn soorten als de Peperkers en de Kogelbies. Deze komen van oorsprong voor in Zuid-Europa. Onderzoeker Gijs Kurstjens: "Dat noemen we de zogenoemde klimaatprofiteurs die door de lange droge zomers snel deze kant zijn opgekomen via het water van de Maas."

Invasief

Maar de natuur is grillig. Zo zijn er ook allerlei soorten die de inheemse planten verdringen, zoals de Reuzenberenklauw en de Japanse Duizendknoop. Daardoor is bijvoorbeeld het zeldzame Rivierkruiskruid vrijwel verdwenen langs de oevers van de rivier.

Droogte

Er zijn meer bedreigingen voor het gebied, dat is omgedoopt tot Rivierpark Maasvallei. Door de langdurige droogte van de afgelopen zomers was er nauwelijks afvoer van water. Daardoor was er te weinig stroming, ontstond er algengroei en was er een gebrek aan zuurstof.

Ook de negen drempels in de Maas die zijn aangelegd om het grondwater in Vlaanderen op peil te houden, versterken dat effect en zorgen voor veel plekken met stilstaand water.

Otter

Het aantal bevers, dassen en wilde zwijnen is fors toegenomen. Dat geldt ook voor twee zeldzame amfibieën: de boomkikker en de rugstreeppad. De onderzoekers pleiten ervoor om het natuurgebied langs de Maas twee keer zo groot te maken dan nu het geval is. Daardoor kunnen in de toekomst ook soorten als de otter, de visarend en de wolf weer terugkeren naar dit gebied.

Dertig jaar

Maas in beeld is een studie die in 1990 begon en waaraan meer dan tien partijen uit Nederland en Vlaanderen hebben meegedaan. Daarbij werd gekeken naar de ontwikkelingen in het water en op het land. Instanties die meededen zijn onder andere Rijkswaterstaat, Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

Brochure 30 jaar natuurontwikkeling RivierPark Maasvallei gereed: Download PDF
Bron: 1limburg.nl
Tekst: Jos van den Broek