Opening tijdelijk doorvaartkanaal; Kapitein Rooiboskanaal in Terneuzen

  • 3 mei 2019

Vanaf zaterdag 4 mei 2019 11.30 uur maakt de scheepvaart van en naar het Kanaal van Gent naar Terneuzen voor het eerst gebruik van het tijdelijke doorvaartkanaal.

Het doorvaartkanaal is gegraven zodat tijdens de bouw van de Nieuwe Sluis bij Terneuzen binnenvaartschepen gebruik kunnen blijven maken van de Middensluis. Dit levert minder hinder op. Op maandag 6 mei 2019 is de officiële opening van het kanaal met de onthulling van het naambord.

Doorvaartkanaal voor betere doorstroming scheepvaart

Dankzij het doorvaartkanaal (1.) kan de Middensluis (2.) langer in bedrijf blijven tijdens de bouw van de Nieuwe Sluis (3.), namelijk tot medio 2021 in plaats van medio 2019. Voor de doorstroming van de scheepvaart is dit een enorm voordeel. Aannemerscombinatie Sassevaart bedacht het kanaal om te zorgen voor minder hinder voor de scheepvaart. Schepen met een maximale lengte van 105 m, maximaal 9,5 m breed en 3 m diepgang kunnen straks door het kanaal en maken dan gebruik van dezelfde in- en uitvaart als de Oostsluis.

Het kanaal ligt op de plek waar eerst het districtskantoor van Rijkswaterstaat stond. Schepen met een diepgang boven de 3 m kunnen geen gebruik meer maken van de Middensluis. De diepgang voor de Oostsluis wordt daarom onder voorwaarden verruimd van 4,30 m naar 4,80 m.

Officiële opening Kapitein Rooiboskanaal

We gaan het kanaal officieel openen op maandag 6 mei 2019. Tijdens een ontbijt met genodigden op rondvaartboot de Denick II maken we een doorvaart door het nieuwe kanaal en onthullen we het naambord: Kapitein Rooiboskanaal. De opluistering wordt verzorgd door Maikel Harte, voorman van de Lamaketta’s en de geestelijk vader van de veelbezongen kapitein. Onder de genodigden bevinden zich onze (nautische) stakeholders, projectmedewerkers en medewerkers van aannemerscombinatie Sassevaart.

Ludieke naam voor doorvaartkanaal

Op social media is eind 2018 een oproep gedaan om een ludieke naam te bedenken voor het waarschijnlijk kleinste kanaal van de Benelux. In totaal zijn 32 uiteenlopende inzendingen gedaan. Denk aan Kort door de bocht, Zeeuws kanaaltje en 't Geultje van Terneuzen.

Na een interne selectie bleven vier kanshebbers over: de Bypass, het Kapitein Rooiboskanaal, Het Kanaaltje van Willem (vernoemd naar een geul in de Westerschelde, het Straatje van Willem) én Sluipvaart. Uit de stemronde op onze socialmediakanalen is overduidelijk Kapitein Rooiboskanaal als winnaar uit de bus gekomen.

De 2 deelnemers die de naam aandroegen, zijn ook bij de opening aanwezig. Kapitein Rooibos is volgens een lofzang van de Zeeuws-Vlaamse band de Lamaketta’s een Zeeuws-Vlaamse zeeheld die in de 17e eeuw de wereldzeeën onveilig maakte.

Waarom een nieuwe sluis?

Het sluizencomplex in Terneuzen is de toegang tot de havens van Gent en Terneuzen en een cruciale schakel in de Seine-Schelde verbinding. De Nieuwe Sluis zorgt voor een betere toegang en een vlottere doorstroming van het toenemende scheepvaartverkeer. Vlaanderen en Nederland kunnen door de komst van de Nieuwe Sluis en de daardoor verbeterde infrastructuur op een aanzienlijke economische impuls rekenen. Het eerste schip vaart in 2022 door de Nieuwe Sluis.

Bron: www.rijkswaterstaat.nl