PERSBERICHT: Lancering OverBruggen.info: alles wat je als kunstenaar en cultuurmaker moet weten om de Vlaams-Nederlandse grens te OverBruggen

  • 4 november 2020

Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond en DutchCulture presenteerden het portaal digitaal in het bilaterale overleg tussen minister van Engelshoven en minister-president Jambon, ter gelegenheid van de Vlaams-Nederlandse top.
We zijn blij dat het 
OverBruggen-portaal goed ontvangen is en we verheugen ons dan ook om het nu met jullie te delen! 

***

Hierbij presenteren Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond, DutchCulture, het Nederlandse Ministerie van OCW en het Vlaamse Departement Cultuur, Jeugd en Media OverBruggen.info: een digitale samensmelting van de Vlaamse en Nederlandse culturele sector. Het platform bundelt informatie van Vlaamse en Nederlandse culturele instellingen en helpt makers bij het on- en offline uitbouwen van hun kunstenaarspraktijk over de grens. Juist nu, in tijden van corona, is het van belang om kennis te blijven uitwisselen en elkaar (digitaal) te blijven ontmoeten. Want culturele samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen inspireert, geeft kansen aan nieuw talent en vergroot het bereik en de impact.  

Praktische hulpmiddelen voor toekomstbestendige samenwerking 

Internationaal werken in de kunsten is een onmisbaar onderdeel van de praktijk. Het buitenland biedt een andere omgeving met nieuw publiek en is voor zowel creatie, productie als distributie van belang. Nederland en Vlaanderen zijn buren en vormen één taalgebied. Die geografische nabijheid en gedeelde taal zorgen voor lange en intensieve culturele samenwerking. Maar toch verloopt die samenwerking niet altijd even gesmeerd. Knelpunten zijn er op het gebied van cultuurverschillen en verschillen in culturele (subsidie) infrastructuur, naast bureaucratische drempels op het gebied van wet- en regelgeving. COVID-19 maakt het op dit moment extra uitdagend: door de corona-maatregelen is het voor makers moeilijker om fysiek de grens over te steken en kan er minder publiek naar voorstellingen toe.  

Daarom delen we juist nu de uitkomsten van het OverBruggen-traject op een digitaal portaal, vrij toegankelijk vanuit Vlaanderen en Nederland, als basis voor verdere, toekomstbestendige samenwerking. Makers vinden hier praktische hulpmiddelen, tips en verdiepende informatie. Deze tools zijn te gebruiken voor huidige digitale projecten of om zich alvast te oriënteren op toekomstige fysieke plannen.  

Samenwerking versoepelen

OverBruggen is opgezet om Nederlandse-Vlaamse culturele samenwerking te versoepelen. In 2019 startte het traject met gesprekken met musici, theatermakers, beeldend kunstenaars, designers en architecten om te onderzoeken welke belemmeringen zij ervaren in het oversteken van de grens. OverBruggen.info biedt handreikingen om die belemmeringen te ‘OverBruggen’:  

Een belastinggids Nederland-Vlaanderen geeft antwoord op prangende vragen over BTW, belastingen en sociale zekerheid, een subsidiewijzer filtert relevante Vlaamse, Nederlandse en Vlaams-Nederlandse subsidies. Daarnaast bundelt OverBruggen.info voor het eerst alle informatie over het culturele landschap in beide landen, over financieringsmogelijkheden, over internationaal werken, Artist-in-Residence plekken en meer, die nuttig is voor Vlaamse en Nederlandse makers die de grens over willen steken.   

Het initiatief werd genomen door het Ministerie van OCW in Nederland en het Departement Cultuur, Jeugd en Media in Vlaanderen, is uitgevoerd door DutchCulture en het Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond, en kwam tot stand dankzij de vele OverBruggen-partners uit het Nederlandse en Vlaamse landschap: Cultuurloket, Kunstenpunt, Cultuur+Ondernemen, Nederlandse Rijksfondsen, Vlaams Architectuur instituut, De Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Nederland, Nederlandse ambassade in België, HNI, en anderen. Het bundelen van de krachten en delen van expertise maakt OverBruggen.info tot het unieke platform dat het is geworden.  

Vervolg 

Het portaal is slechts een eerste stap. Er wachten volgend jaar nog sectorontmoetingen, offline of online, om de resultaten van OverBruggen in de praktijk te brengen. Daarbij wordt het portaal doorlopend geüpdatet om nieuwe subsidies en andere relevante informatie aan te bieden aan Vlaams en Nederlandse makers.   

zie www.overbruggen.info/