Publicatie de Staat van het Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2019/2020

  • 5 juni 2020

In de Staat van het Nederlands Onderwijs in het Buitenland presenteert NOB per schooljaar de stand van zaken in het wereldwijde netwerk. 

Deze editie van 'De staat' beslaat schooljaar 2019/2020, en is daarmee de vijfde uitgave.

We sluiten hiermee aan bij De Staat van Het Onderwijs van de Onderwijsinspectie, en maken we het wereldwijde beeld van het Nederlandstalige onderwijs compleet.

Voor meer informatie, zie https://www.stichtingnob.nl/Over-NOB/Publicaties