Scherpere regels voor binnenvaartcruiseschepen op de Westerschelde

  • 6 juli 2019

Voor binnenvaartcruiseschepen gaan op de Westerschelde strengere regels gelden. Kapiteins kunnen zelfs verplicht worden een loods aan boord te nemen.

De Permanente Commissie voor Toezicht op de Scheldevaart, die namens Nederland en Vlaanderen verantwoordelijk is voor het nautisch beheer van de Westerschelde, heeft dit besloten. Aanleiding is de aanvaring 1 april dit jaar tussen binnenvaartcruiseschip Viking Dun en een tanker bij Terneuzen.

Binnenvaartcruiseschepen worden al nauwlettender in de gaten gehouden. Zo vraagt het toezichthoudend orgaan voor de scheepvaart op de Westerschelde, de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA), lijsten van schepen op die in de diverse havens worden verwacht. De GNA adviseert een kapitein zo nodig ook al een loods aan boord te nemen.

Meldingsplicht

Momenteel wordt onderzocht of het mogelijk is een meldingsplicht in te voeren, op grond waarvan de gezagvoerders van binnenvaartcruiseschepen 48 uur van te voren moeten melden dat zij op de Westerschelde en de Schelde bij Antwerpen komen varen. Op basis daarvan kan de GNA een risicoanalyse uitvoeren. Als het veiligheidsrisico groot is, zal de GNA dan een loods voorschrijven. Vooruitlopend hierop zal al bij ernstige twijfel, gebaseerd op een veiligheidsanalyse, ad hoc een loodsplicht worden opgelegd.

Meer kennis van de specifieke eigenschappen van de Westerschelde, zoals veel grote zeescheepvaart en het getij met soms felle stromingen, is volgens de GNA ook nodig bij kapiteins van binnenvaartcruiseschepen. Zij ontvangen nu al een folder daarover. Gesproken wordt ook over speciale trainingen aan opvarenden.

Bron: BN DeStem

Foto: © Boaz Timmermans