Seminar grensoverschrijdende infrastructuur - afgelast

  • 18 november 2021

Geachte deelnemers, sprekers en panelleden,

We verheugden ons zeer om volgende week vrijdag 26 november u te ontmoeten in Antwerpen, maar de coronapandemie zit het organiseren van het seminar op 26 november in de weg. Gelet op de maatregelen die (weer) gelden in Belgiƫ en Nederland hebben wij, in samenspraak met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken als organiserende partijen, helaas moeten besluiten om dit seminar te verplaatsen naar het voorjaar van 2022.

We achten het voor het slagen van het seminar van belang dat er gelegenheid is voor persoonlijke ontmoeting en om voor- en achteraf met elkaar van gedachten te kunnen wisselen, of misschien zelfs concrete afspraken te kunnen maken. Het thuiswerkadvies beperkt echter de mogelijkheden voor fysieke ontmoetingen, en een volledig online webinar biedt die gelegenheid niet.

We vinden het erg belangrijk dat we met elkaar in gesprek blijven over grensoverschrijdende infrastructuur. De studie naar grensoverschrijdende infrastructuur, die in opdracht van de Vlaamse minister-president en de Nederlandse staatssecretaris van BZK, is uitgevoerd bevat belangrijke uitkomsten die we graag onder het voetlicht willen brengen en die aanleiding was voor het organiseren van dit seminar. We zien u graag in het voorjaar van 2022. Uiteraard wel onder voorbehoud van de dan geldende coronarichtlijnen. We zullen u zo spoedig mogelijk berichten over een alternatieve datum.

Hartelijk groet en blijf gezond!

Cathy Berx en Niels Koeman
Dagvoorzitters van het seminar grensoverschrijdende infrastructuur