Staatssecretaris Knops voor werkbezoek naar Zeeuws-Vlaanderen

  • 25 juni 2020

Staatssecretaris Knops (bevoegd voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Grensoverschrijdende Samenwerking) bracht op woensdag 24 juni een bezoek aan Zeeuws-Vlaanderen. In Terneuzen ontvingen Commissaris van de Koning Han Polman en Burgemeester Jan Lonink (tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland), de staatssecretaris aan de grote Zeesluis van Kanaal Gent-Terneuzen. Een sprekend startpunt dat mooi de sterke Vlaams – Nederlandse samenwerking symboliseert. Tijdens dit werkbezoek sprak Staatssecretaris Knops met Zeeuwse bestuurders, afgevaardigden van de Vlaamse regering en diverse vertegenwoordigers uit de zorgsector, horeca, politie en een aantal grensarbeiders. Met het hoogtepunt van de coronacrisis achter ons, was het nu de uitgelezen moment om de eerste lessen te trekken uit de afgelopen periode.

Staatssecretaris Knops sprak uitvoerig met Zeeuwse ondernemers en grensarbeiders over de knelpunten waar zij tegen aan liepen tijdens de pandemie. Het afsluitende bezoek aan het ziekenhuis ZorgSaam te Terneuzen gaf een goede inkijk in de nauwe samenwerking die er al voor en tijdens de crisis was met het Universitair Ziekenhuis van Gent. Ook na de sluiting van de grens en tijdens de acute momenten konden de ziekenhuizen voor materiële ondersteuning bij elkaar terecht. De grensregio’s worden gekenmerkt door intensieve grensoverschrijdende mobiliteit en sociale en maatschappelijke verwevenheid. De Vlaamse Afgevaardigde, Filip D’havé,  en staatssecretaris Knops erkennen dat er “werk aan de winkel” blijft om onze regelgeving nog verder op elkaar af te stemmen en dat bij toekomstige crisissen de communicatie vanaf het prille begin intenser dient te zijn, zowel tussen bestuurders als met de grensbewoners.

Foto: (van links naar rechts) Staatssecretaris Raymond Knops, Commissaris van de Koning in Zeeland Han Polman, Burgemeester Lonink, Vlaams Afgevaardigde Filip D’havé en Belgisch Ambassadeur Dirk Achten