Stageplek bij de Diplomatieke Vertegenwoordiging van Vlaanderen in Den Haag

 • 31 januari 2022

Ben jij geïnteresseerd in een stage bij een dynamische ambassade en wil je ervaring opdoen in een internationale context? Dan is deze vacature misschien iets voor jou!

Situering

Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken maakt deel uit van de 10 beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Dit departement geeft mee vorm aan het internationaal beleid van de Vlaamse Regering en behartigt de internationale belangen van Vlaanderen.

De Diplomatieke Vertegenwoordiging van de Vlaamse Regering in Den Haag behartigt – toerisme, investeringen en handelsactiviteiten van bedrijven uitgezonderd – alle bevoegdheden van de Vlaamse Regering in Nederland. Enerzijds bestaat onze opdracht erin opportuniteiten te detecteren voor samenwerking met Vlaanderen, te rapporteren over relevante politieke en andere ontwikkelingen, en om overleg te plegen en te onderhandelen met partners in het ambtsgebied. Anderzijds neemt de Diplomatiek Vertegenwoordiger deel aan en ontwikkelt representatieve activiteiten. Zo dient de Vertegenwoordiger – onder meer door gerichte communicatie - Vlaanderen op de kaart zetten in het ambtsgebied.

Aanbod

De Diplomatieke Vertegenwoordiging is op zoek naar een voltijdse stagiair voor een periode van minimum 3 maanden - in overleg vast te leggen in de periode tussen april - juni 2022 / september - november 2022 - die het team kan versterken.

Takenpakket

De stage biedt jou de kans om onder begeleiding praktijkervaring op te doen op een diplomatieke post van de Vlaamse Regering in Nederland. Wat zijn jouw mogelijke taken?

 • Opvolgen van de algemene politieke ontwikkelingen in Nederland en hierover rapporteren in ambtsberichten aan de Vlaamse ministeries en kabinetten
 • Deelnemen aan vergaderingen, opvolgen van Tweede Kamer werkzaamheden, bijwonen van vergaderingen van Vlaams-Nederlandse instanties (o.a. bij de Taalunie, Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie, Vlaams-Nederlandse Bilaterale Maascommissie, ..) en interne coördinatievergaderingen
 • Opvolgen van concrete dossiers: inhoudelijk voorbereiden van vergaderingen, opzoekwerk doen rond beleidsontwikkelingen, detecteren van opportuniteiten, …
 • Opstellen en actief aandragen van nieuwsberichten voor de verschillende mediakanalen
 • Ondersteuning bieden bij de voorbereiding en het verloop van evenementen
 • Ondersteuning bieden bij de administratieve werkzaamheden in het kantoor

Stagevoorwaarden

 • Deze stageplek is voor studenten die op het moment van de stage zijn ingeschreven bij een universiteit en via een stageovereenkomst een vrije stage of een stage binnen het opleidings-programma lopen. De onderwijsinstelling neemt de verzekeringen van de studenten op zich
 • U beschikt over een zeer goede kennis van het Nederlands
 • De stage is onbezoldigd. Het woon-werkverkeer binnen Nederland met het openbaar vervoer wordt terugbetaald als ook onkosten voor dienstreizen binnen Nederland
 • Bij de aanvang van de stage, ondertekent u een gedragscode voor de omgang met vertrouwelijke informatie
 • De stage vindt plaats aan de Koninginnegracht 86, Den Haag. Indien de veiligheidsbeperkende maatregelen gelden, zal bekeken worden of de stage kan doorgaan vanop afstand. Een laptop zal voor u voorzien worden.
 • Een masterproef over diplomatieke of internationale betrekkingen schrijven, is een bijkomende troef.

Sollicitatieprocedure

Geïnteresseerden kunnen via e-mail een motivatiebrief en CV (beiden in het Nederlands) te zenden naar denhaag@flanders.eu. Gelieve ook expliciet te vermelden dat u tijdens de gehele stageperiode ingeschreven staat bij een universiteit.

Screening en gesprek

Op basis van jouw motivatie en CV zal een eerste selectie plaatsvinden. De screening gebeurt op basis van de overeenkomst met het gezochte profiel en de beschikbaarheid van de kandidaat. Indien u wordt geselecteerd, zal u uitgenodigd worden voor een digitaal kennismakingsgesprek. Dit gesprek zal u de kans bieden om mondeling uw motivatie toe te lichten en vragen te stellen over het takenpakket.

Alle sollicitanten krijgen een antwoord op hun sollicitatie- of stagebrief.
De Vertegenwoordiging streeft ernaar om ruim vóór aanvang van de stage de finale beslissing te communiceren met de kandidaten.

Meer inhoudelijke informatie?

Voor meer informatie over de inhoud van de stageplek, kan je contact opnemen met:
Marianne Van Boxelaere
Adjunct Diplomatiek Vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering in Nederland
E-mail:
marianne.vanboxelaere@flanders.eu