Toezichthoudend orgaan van North Sea Port: Pieter van Geel voorzitter

  • 3 augustus 2020

De samenstelling van het toezichthoudend orgaan van de Europese naamloze vennootschap North Sea Port is gewijzigd. Pieter van Geel wordt de nieuwe voorzitter. Jack Begijn is als nieuw lid aangesteld nadat hij door de Nederlandse aandeelhouders werd voorgesteld.

Om toezicht te houden op de belangrijke beslissingen van North Sea Port werd eind juni 2018 een toezichthoudend orgaan (TZO) opgericht.

Voormalig Nederlands staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Pieter van Geel wordt de nieuwe voorzitter van North Sea Port. Hij is reeds lid sinds eind januari 2020 en vervangt de vorige voorzitter Diederik Samsom. Die verliet in november 2019 het toezichthoudend orgaan omwille van het niet-compatibel zijn van deze functie met zijn job als kabinetschef bij EU-commissaris Frans Timmermans. Intussen tijd nam Sofie Bracke, schepen van economie en haven Stad Gent, de voorzittersrol waar.

Jack Begijn, wethouder bij de gemeente Terneuzen en loco-burgemeester, volgt de Vlissingse wethouder Albert Vader op.

Alle leden van het toezichthoudend orgaan op een rijtje:

Voorzitter/ondervoorzitter

  • Pieter van Geel (voormalig Nederlands staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
  • Sofie Bracke (vice-voorzitter) (schepen van economie en haven Stad Gent)

Overige leden

  • Toon Colpaert (ere-voorzitter Infrabel)
  • Guillaume Jetten (Chief Financial Officer bij MercachemSyncom)
  • Anita Pijpelink (gedeputeerde voor grensoverschrijdende samenwerking bij provincie Zeeland)
  • Jack Begijn (wethouder gemeente Terneuzen, loco-burgemeester)
  • Ann Vereecke (professor in Operations en Supply Chain Management aan Vlerick Business School en Universiteit Gent)
  • Filip Watteeuw (schepen van mobiliteit, publieke ruimte en stedenbouw bij Stad Gent)

Holding met twee dochters

De Europese naamloze vennootschap North Sea Port werd eind juni 2018 als holding opgericht boven de twee dochterbedrijven Zeeland Seaports (Vlissingen en Terneuzen) en Havenbedrijf Gent, die op 1 januari 2018 gefuseerd waren. Zowel de Nederlandse als de Vlaamse aandeelhoudersgroep droegen toen elk vier leden voor, waarvan er telkens maximum twee politiek actief zijn. Voor de invulling van deze functies wordt gekeken naar continuïteit en vernieuwing, deskundigheid en ervaring. Met een zekere regelmaat wordt de samenstelling van het toezichthoudend orgaan gedeeltelijk vernieuwd. Het beleid van North Sea Port ligt in handen van beide CEO’s, Jan Lagasse (tot 31 augustus 2020) en Daan Schalck.

Achtste haven van Europa

North Sea Port is het grensoverschrijdende havengebied dat 60 kilometer lang is. Het gebied strekt zich uit van Vlissingen over Terneuzen in Nederland tot 32 kilometer landinwaarts naar het Vlaams/Belgische Gent. E werken zowat 100.000 mensen (in)direct in 525 bedrijven.
Inzake toegevoegde waarde is North Sea Port met 14,5 miljard euro de derde haven van Europa. Voor goederenoverslag via zeevaart is het met 71,5 miljoen ton de vijfde haven in de range Hamburg - Le Havre en de achtste in heel Europa.