Vacature Nederlandse Ambassade te Brussel, beleidsmedewerker Politieke Zaken

 • 9 april 2019

Functiebenaming: Beleidsmedewerker Politieke Zaken
Aantal uren p.wk.: 37,5 uur (voltijds)
Functieniveau: 9

 

TAKEN EN RESULTAATGEBIEDEN

De beleidsmedewerker politieke zaken werkt binnen het cluster Politiek, Pers en Cultuur van de Nederlandse ambassade in Brussel en is onder meer verantwoordelijk voor:

 • actief volgen van de Belgische politiek op federaal, deelstatelijk en andere niveaus
 • bijdragen aan rapportages van de ambassade over politieke en economische ontwikkelingen in België
 • adviseren over de bestuurlijke structuur en bevoegdheidsverdeling in België
 • entameren en ondersteunen van publieksactiviteiten, bezoeken en andere evenementen
 • opstellen van actualiteitenoverzichten van Nederlandstalige en Franstalige media
 • zelfstandig de ambassade vertegenwoordigen bij externe evenementen en onderhouden/uitbreiden van het politiek netwerk van de ambassade.

WERKOMGEVING

De Nederlandse ambassade in Brussel behartigt de Nederlandse belangen in België en ondersteunt burgers, bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties. Daarvoor onderhouden wij contacten met diverse instanties in dit land op het niveau van de federale, regionale en lokale overheden. De banden tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België zijn bijzonder hecht. Onze lange gedeelde geschiedenis, de geografische nabijheid, en de mobiliteit van onze burgers maken dat op alle terreinen de contacten intensief zijn. De Nederlandse gemeenschap is nergens anders zo omvangrijk als in België: rond 150.000 Nederlanders zijn hier permanent gevestigd. Samen met het Consulaat-Generaal in Antwerpen en de Honoraire Consulaten in Gent en Luik zet de ambassade zich in om de samenwerking met onze Belgische buren verder te versterken op de terreinen van economie, politiek, defensie, veiligheid en cultuur.

VEREISTEN VOOR DE FUNCTIE

Kennis en ervaringsvelden:

 • een academische opleiding op Masterniveau
 • goede kennis van de Belgische staatsstructuur en politiek op alle niveaus
 • grote politieke en culturele belangstelling en affiniteit met internationale betrekkingen
 • goede kennis van het Frans in woord en geschrift
 • relevant netwerk binnen Belgische politieke partijen is een pre.

De volgende competenties zijn van belang voor het succesvol vervullen van de functie:

 • Plannen/organiseren
 • Netwerken
 • Initiatief nemen
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

Korte typering van de gezochte medewerker:
Iemand met een grote politieke belangstelling die snel contacten legt, flexibel is en veel kennis heeft van België. Betrokkene dient snel inzetbaar te zijn, te beschikken over een goede pen en gevoel voor politieke verhoudingen.

OVERIG

Een belangrijk aspect van het werk is dat het zich ook regelmatig buiten kantooruren afspeelt. Dat vereist de bereidheid om ook buiten kantooruren wanneer nodig acte de présence te geven.

U kunt uw sollicitatie, met curriculum vitae, tot uiterlijk 26 april 2019 sturen aan: bru-lok@minbuza.nl

Bron: www.nederlandwereldwijd.nl/landen/belgie/over-ons/vacatures/vacature-politiek