VL en NL gemeenten en provincies voeren samenwerking in havengebied ‘North Sea Port District’ op

  • 22 juni 2020
Vlaanderen en Nederland gaan intenser samenwerken in het ‘North Sea District’, het hele grensoverschrijdende havengebied. Aan Vlaamse kant zijn Gent, Evergem en Zelzate, en de provincie Oost-Vlaanderen betrokken. Voor Nederland zitten Terneuzen, Borsele en Vlissingen, en de provincie Zeeland rond de tafel.

Het North Sea Port District is een uniek gebied. Ruggengraat van de regio is de recent samengevoegde haven North Sea Port, die over de landsgrenzen en de Westerschelde heen gevormd is. Dit leidde ertoe dat de twee regio’s rond de haven in Vlaanderen en Nederland een sterker grensoverschrijdend samenwerkend gebied willen vormen: een District rond North Sea Port.

Via het North Sea Port District kunnen ontwikkelingen rond steden, dorpen, landschappen en bedrijvigheden sterker op elkaar afgestemd worden. Kansen en knelpunten in de verschillende deelregio’s kunnen beter aangepakt worden als de beleidsmakers het gebied in zijn geheel bekijken.

Leefbaarheid

Alle partijen hebben hiervoor nu een werkagenda goedgekeurd en het startschot gegeven voor de financiering daarvan. Thema’s zijn onder meer toegankelijkheid en verbindingen, aantrekkelijk leeflandschap, huisvesting, arbeidsmarkt en opleidingen, en energie en circulariteit.

“Grensoverschrijdende samenwerking in dit aaneensluitend havengebied is essentieel voor een optimale ontwikkeling op het vlak van economie, werkgelegenheid, CO2-reductie, leefbaarheid, innovatie, … Ik ben dan ook zeer verheugd dat de acht partnerbesturen elkaar hierin vinden en samen willen investeren in deze unieke en belangrijke grensoverschrijdende regio”, zegt gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor economie.

Bron: www.hln.be
Foto: © BELGA