Vlaams minister Hilde Crevits maakt kennis met circulariteit in North Sea Port

  • 26 mei 2021
North Sea Port zet bij de verdere ontwikkeling van het havengebied hard in op circulariteit. Op vrijdag 21 mei maakte Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits tijdens een werkbezoek kennis met deze ambitie en met projecten zoals Steelanol en North-C-Methanol.

“Duurzaamheid staat hoog op de agenda van North Sea Port. De haven kiest resoluut voor circulariteit”, aldus CEO van North Sea Port Daan Schalck. “North Sea Port wil de bedrijven in het havengebied bijstaan bij het verkleinen van de ecologische voetafdruk, om te komen tot een koolstof-circulaire haven en te voldoen aan de klimaatdoelstellingen tegen 2050.” 

Vlaams minister voor Economie en Innovatie Hilde Crevits: “De Vlaamse havens zijn voor mij een hefboom in de sprong voorwaarts naar een duurzame en circulaire economie. Ook in North Sea Port worden afvalstoffen of restproducten van het ene bedrijf hergebruikt als grondstof voor het ander bedrijf. Zo is het Steelanol project een toonaangevend voorbeeld, dat uitstootgassen van het staalbedrijf ArcelorMittal opvangt en hergebruikt. Ook het nieuwe ambitieuze North-C-Methanolproject zal duurzame waterstof produceren om nadien met opgevangen CO2-uitstoot opnieuw circulaire producten te maken. In het kader van het Vlaams relanceplan zullen we met Vlaanderen mee investeren in dit soort duurzame innovatie projecten. Op dit elan verdergaan is van groot belang om jobs in Vlaanderen te behouden en internationaal competitief te blijven.”

500 hectare voor circulaire economie

North Sea Port zet in op ‘afvalstof wordt grondstof’: het ziet reststromen (bijvoorbeeld warmte), CO2 en afval als waardevolle grondstoffen. De haven gaat ook voor het gebruik van hernieuwbare energiebronnen (zoals zon en wind) en van duurzaam geproduceerde waterstof.
Een circulaire economie heeft behoefte aan voldoende lokale verbindingen: infrastructuur en pijpleidingen. North Sea Port heeft alles in huis om zich verder te ontwikkelen tot het prototype van de circulaire industriehaven in Europa. Hiertoe is de uitbouw van innovatieve technologie op het gebied van circulair koolstof- en watergebruik, ondersteund door hernieuwbare energie, van cruciaal belang voor North Sea Port. Daarnaast zullen nieuwe industriële circulaire investeringen en activiteiten een plaats in het havengebied krijgen. De komende 5 tot 10 jaar zal North Sea Port daar tot 500 hectare voor vrij maken.

Om de transitie naar een circulaire economie te versnellen is er de nodige samenwerking binnen en buiten de havenregio. Bijvoorbeeld tussen het havenbedrijf North Sea Port, diverse publieke partijen, kennisinstituten zoals de Universiteit Gent, CAPTURE en HZ University of Applied Sciences in Vlissingen, en private partijen (zoals Smart Delta Resources waar bedrijven zich richten op circulariteit en klimaatneutraliteit).

Over Steelanol

ArcelorMittal Belgium bouwt momenteel zijn baanbrekende Steelanol-installatie. Via bioreactoren worden industriële gassen die vrijkomen tijdens het staalproductieproces omgezet in duurzame ethanol. Deze installatie van 165 miljoen euro is de eerste in haar soort in Europa. Ze zal 80 miljoen liter duurzame ethanol per jaar produceren, wat overeenkomt met bijna de helft van de huidige jaarlijkse vraag in België in een markt voor hernieuwbare ethanol. De duurzame ethanol die in de Steelanol-installatie wordt geproduceerd, zal worden gebruikt als brandstof voor transport of als bouwsteen voor de productie van chemicaliën. Naast Steelanol staat ook Torero in de steigers, een grootschalige demonstratie-installatie om afvalhout om te zetten in biokolen. Het illustreert het circulaire gebruik van houtafval dat anders verbrand wordt: het zal nu gebruikt worden in de hoogoven in plaats van kolen en uiteindelijk omgevormd worden tot hoogwaardige bio-ethanol.

Manfred Van Vlierberghe, CEO van ArcelorMittal Belgium: “De inbedrijfstelling en de eerste productie die in 2022 wordt verwacht, betekenen een belangrijke stap in de richting van het circulaire gebruik van koolstof en het einde van koolstof voor eenmalig gebruik. Bovendien betekent het hergebruik van koolstof dat het ethanolproductieproces van Steelanol op geen enkele manier concurreert met voedselgewassen of grond voor voedselgewassen, zoals dat het geval is voor ‘traditionele’ ethanol.”

Over North-C-Methanol

North-C-Methanol wil twee grootschalige demofabrieken en ondersteunende infrastructuur ontwikkelen aan het Rodenhuizedok. Het eerste project, een elektrolyser van 65 megawatt, zou op de terreinen van ENGIE komen. Deze waterstoffabriek zal water via windenergie omzetten in groene waterstof en zuurstof. De tweede installatie, een methanolfabriek van Proman, zal deze groene waterstof gebruiken om de opgevangen CO2-uitstoot van grote lokale industriële spelers zoals ArcelorMittal en Alco Bio Fuel omzetten in groene methanol. De lokale chemische industrie en hernieuwbare brandstofindustrie, waartoe Cargill behoort, neemt de methanol op haar beurt af als groene grondstof en/of als groene brandstof.

Charles Hertoghe, Chief Strategy & Business Development Officer van ENGIE Generation Europe: “Samen beogen de partners jaarlijks de CO2-emissie met 140.000 ton te verminderen. En samen willen ze 44.000 ton groene methanol aanmaken. Ter vergelijking: bijna 6 miljoen bomen zorgen per jaar voor dezelfde hoeveelheid CO2-reductie. Het is een project van wereldklasse en zou de grootste hernieuwbare waterstof-naar-methanolconstructie ter wereld kunnen worden. Een finale beslissing wordt verwacht in 2022.“

Bron: North Sea Port / nieuws