Vlaams minister Lydia Peeters bezoekt North Sea Port

  • 3 september 2020
Op woensdag 2 september bracht Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters een werkbezoek aan North Sea Port. Met een rondvaart ging het van Gent tot in Terneuzen.

De investeringen in de ontsluiting van de haven via de binnenvaart, de Nieuwe Sluis in Terneuzen, het spoor en over de weg en uitdagingen zoals corona, Brexit, klimaat en energietransitie stonden hoog op de agenda.

Van Gent naar Terneuzen

Tijdens het bezoek maakte minister Lydia Peeters een rondvaart van Gent naar Terneuzen. Dat maakte het bezoek meteen al bijzonder: een Vlaamse minister op bezoek in North Sea Port tot in Nederland. Dit is uiteraard als grensoverschrijdende haven eigen aan North Sea Port. Het 9.100-hectare-grote en 60-kilometer-lange havengebied loopt van Gent, over Terneuzen, tot Vlissingen aan de Westerschelde.

De minister ging in gesprek met de (nieuwe) bestuurders van North Sea Port, de voorzitter en vice-voorzitter van het toezichthoudend orgaan en de CEO’s van de grootste bedrijven van het Vlaamse deel van de haven. De betekenis en de belangen van North Sea Port en de in het havengebied gevestigde bedrijven zijn niet gering: 100.000 (in)directe jobs in 525 nationaal en internationaal georiënteerde bedrijven, derde haven van Europa inzake toegevoegde waarde en achtste Europese haven inzake de overslag van goederen via zeevaart. De minister kreeg bovendien te zien dat er nog volop ruimte is voor bedrijfsinvesteringen.

Haven verder ontsluiten via binnenvaart, het spoor, over de weg en de Nieuwe Sluis

Als multimodale haven heeft North Sea Port een uitermate sterke ontsluiting via de binnenvaart naar alle windstreken van Europa. Het Kanaal Gent-Terneuzen maakt deel uit van belangrijke Europese transportcorridors. Het is dan ook voor North Sea Port van belang dat Vlaanderen blijft investeren in de achterlandverbindingen zoals het Seine-Scheldeproject zodat North Sea Port binnen enkele jaren per binnenvaartschip met 4.500 ton Parijs kan bereiken. Bovendien juicht North Sea Port de (verdere) digitalisering van de binnenvaart toe.

Ook inzake de spoorontsluiting (‘Rail Ghent Terneuzen’) van de haven tussen Zelzate en Terneuzen en de ontwikkeling van spoorlijn L204 weten North Sea Port en de minister elkaar te vinden om het goederen- en personenvervoer verder op de kaart te zetten.

Voor de bereikbaarheid van de haven wordt de komende jaren tevens fors geïnvesteerd in veilig en vlot verkeer op de R4-Oost en -West (de ringweg rond het Gentse deel van de haven) door onder meer ondertunneling, heraanleg van kruispunten en gescheiden fiets- en autoverkeer. Ook de vervanging van de versleten Meulestedebrug in het zuidelijkste punt van het havengebied kwam aan bod.

Bezoek aan de Nieuwe Sluis

En, uiteraard maakte de bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen deel uit van de gespreksonderwerpen. De rondvaart van de minister eindigde met een bezoek aan de bouwwerf van de Nieuwe Sluis.

Daan Schalck, CEO North Sea Port: North Sea Port is ambitieus op het gebied van duurzaam goederentransport via de binnenvaart en het spoor: “We pleiten voor meer investeringen in duurzaamheid en infrastructuur in het Vlaamse deel van North Sea Port. Minister Peeters is hierin als bevoegd Vlaams minister voor de haven, mobiliteit en openbare werken onze natuurlijke partner in.”

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters: “North Sea Port is niet alleen een uniek economisch samenwerkingsverband in Europa, het Kanaal Gent-Terneuzen is ook één van de Vlaamse poorten, een belangrijke logistieke en industriële hub. Ik zal de komende jaren dan ook al het mogelijke doen zodat onze Vlaamse havens hun toppositie behouden en waar mogelijk versterken. We zetten onder meer in op een verdere verbetering van de mogelijkheden voor de nautische toegang en de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen, de omvorming van de R4 en de nieuwe Meulestedebrug.”

Covid-19, Brexit, klimaat en energietransitie

Het spreekt voor zich dat de gesprekken niet los stonden van actuele uitdagingen waar samenwerking tussen havens, overheden en industrie essentieel zijn om de economische slagkracht van Vlaanderen en het havengebied van North Sea Port te vergroten. Uiteraard kwamen covid-19 en de nakende Brexit aan bod. North Sea Port heeft ook een pleidooi gehouden voor investeringen en steun voor de plannen en de uitdagingen van de haven op het vlak van energietransitie. Klimaat en vermindering van de CO2-uitstoot vergen de komende jaren forse investeringen. De haven als dé waterstofregio en de aanleg van buis- en pijpleidingen vraagt om steun van de overheid. North Sea Port kan als grensoverschrijdende en zeer diverse haven hierbij fungeren als de Europese experimenteerregio.

Bron en foto: www.northseaport.com