Vlaams - Nederlandse gezamenlijke ontwikkeling robot voor kleine teelten

  • 13 mei 2020
Vlaamse en Nederlandse bedrijven en onderzoekorganisaties steken hun koppen bij elkaar om te komen tot de ontwikkeling van kleine, multifunctionele robots voor kleinschalige akkerbouwbedrijven en tuinderijen.

Vlaamse en Nederlandse onderzoekscentra en een aantal private partners bundelen hun krachten om te onderzoeken op welke manier kleinere en multifunctionele robots ingezet kunnen worden op kleine en middelgrote landbouwbedrijven. Volgens het Vlaamse onderzoek- en adviesbureau Inagro maakt de huidige coronacrises de betrokken partijen duidelijk dat kleinschalige landbouwbedrijven met lokale afzet een troef in hun handen hebben. Dergelijke bedrijven hebben echter geen behoefte aan steeds grotere en zwaardere machines. Waar ze wel behoefte aan hebben zijn intelligente, meervoudig inzetbare machines. Daarnaast worden de grenzen van schaalvergroting in het dichtbevolkte Vlaanderen en Nederland steeds sneller bereikt.

Duurzamere landbouw

Kleinere gespecialiseerde akkerbouw- en tuindersbedrijven en boomkwekers die zich focussen op biologische teelt of nicheteelten, hebben vooral behoefte aan kleinere, meervoudig inzetbare, intelligente machines. Een steeds duurzamere landbouw met een minimaal gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, een minimale bodemverdichting en een lagere uitstoot van broeikasgassen staat haaks op de inzet van traditionele zware landbouwmachines. Volgens Inagro willen zowel landbouwers als Vlaamse en Nederlandse machineconstructeurs inspelen op de evolutie naar kleinere machines. „Bestaande teeltspecifieke machines zijn duur en hebben beperkte functionaliteiten. Veel kleinere machineconstructeurs passen machines aan op maat. Maar vaak beschikken ze niet over de expertise en capaciteit om innovatieve mechatronische technologieën als Internet of Things, sensornetwerken, elektrische tractie of software te ontwikkelen voor autonome, flexibele inzetbare machines”, vertelt Joran Barbry van Inagro.

Kleine robots

De ontwikkeling van kleine, multifunctionele robots voor kleinschalige landbouwbedrijven is het doel van het Interreg-project CIMAT. „Dit project wil de ontwikkeling van hoogtechnologische landbouwmachines voor kleinschalige landbouwteelt versnellen”, vertelt Stijn Debruyne van KU Leuven. Hij onderstreept dat het belangrijk is dat de modulaire, autonome robot inzetbaar is voor diverse land- en tuinbouwtaken.

Gezamenlijke ontwikkeling

Insteek is dat bij de ontwikkeling van de modulaire, autonome robot Vlaamse en Nederlandse landbouwers en constructeurs gezamenlijk optrekken. Daarom zetten de partners een co-creatief traject op. Projectpartner Octinion ontwierp een semi-autonoom platform dat dient als voorbeeld en werkinstrument om de projectdoelstelling te realiseren. Op regelmatige tijdstippen komen de betrokken co-creatiegroepen samen voor een brainstormsessie waarin de vragen en wensen vanuit de sector worden besproken. Deze worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van het prototype agrorobot.

Nederlandse partners

CIMAT is het acroniem voor ‘Catalyst for Innovative Mechatronics in Agricultural Technology’. Het project bundelt krachten uit Vlaanderen en Nederland. Uit Nederland zijn Compas Agro, Delphy, Proefboerderij Rusthoeve en University College Roosevelt partners in het project.

 
Bron: Akkerbouw.nl