Vlaams-Nederlandse Wetenschaps- en Innovatiedag 2019 - inschrijving gestart

  • 10 september 2019

Op maandag 28 oktober 2019 wordt de eerste Vlaams-Nederlandse Wetenschaps- en Innovatiedag (‘W&I-dag’) georganiseerd in de Nederlandse Ambassade te Brussel. Het initiatief om een dergelijke grensoverschrijdende W&I-dag te organiseren, werd afgesproken op de topontmoeting tussen de Vlaamse en Nederlandse minister-presidenten van 5 november 2018.

Vlaanderen en Nederland staan beiden voor grote economische en maatschappelijke uitdagingen op vlak van onder meer klimaat, zorg en digitalisering. Wetenschap en technologie kunnen bij uitstek bijdragen aan oplossingen voor deze uitdagingen.

Daarom is een sterke inzet op onderzoek en innovatie belangrijk. Door de uitdagingen ook gezamenlijk op te pakken en hun onderlinge samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie verder te intensifiëren, kunnen Vlaanderen en Nederland elkaar hierbij wederzijds versterken.

Sinds enkele jaren is de onderzoeks- en innovatiesamenwerking tussen Vlaanderen en Nederland toegespitst op high tech en op (duurzame) chemie.

De W&I-dag wil bijdragen tot de verdere onderzoeks- en innovatiesamenwerking tussen beide Lage Landen , en heeft tot doel de triple helix stakeholders aan beide zijden van de grens samen te brengen rond de geselecteerde thema’s Life Sciences & Health, Artificiële Intelligentie, Industrie 4.0 en Duurzame Energie.

Bedoeling is om samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland in deze thema’s te verdiepen, gezamenlijk te kapitaliseren op wederzijdse sterkten en kruisbestuiving tussen elkaars onderzoeks- en innovatie-ecosystemen te bewerkstelligen.

Programma

Het programma van de W&I-dag ziet er als volgt uit:

12u – 13u

ontvangst deelnemers en lunch

13u – 13u45

eerste plenaire deel

  • Verwelkoming door Meline Arakelian (plaatsvervangend ambassadeur Nederlandse Ambassade in België)
  • Inleiding door Johan Hanssens (secretaris-generaal Departement Economie, Wetenschap en Innovatie [EWI] Vlaamse overheid) en Focco Vijselaar (directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat [EZK])
  • Keynote speech ‘Trilaterale Chemiestrategie’ door Lia Voermans (director Innovation & Strategy Brightlands Chemelot Campus)
13u45 – 15u15

vier parallelle break-outsessies

1 - Life Sciences & Health – Moderator: Huibert Pols (captain of science Topteam LSH Health~Holland)

Tijdens deze sessie komt onder meer het thema ‘Personalised Medicine (PM)’ aan bod om uitvoering te geven aan de Memorandum of Understanding (MoU) voor meer PM-samenwerking die Vlaanderen en Nederland ter gelegenheid van de ministeriële topontmoeting van 5 november 2018 hebben ondertekend.

2 - Artificiële Intelligentie – Moderator: Rudy Lauwereins (vice president Digital & User-Centric Solutions imec)

Deze sessie, die de focus legt op het beleid, gaat over de uitvoering van het Vlaams Beleidsplan Artificiële Intelligentie (AI) en het maken van de koppeling met de Nederlandse stakeholders (o.a. het TNO AI-onderzoek, het AI Institute van de TU/e, de AI-coalitie, het Innovation Center for Artificial Intelligence [ICAI] en bedrijven).

3 - Industrie 4.0 – Moderator: Dirk Torfs (CEO Flanders Make)

Deze sessie gaat in op de vierde Industriële Revolutie (‘Industrie 4.0’) van doorgedreven digitalisering en connectiviteit van de (maak)industrie om te komen tot nieuwe producten, nieuwe manieren van produceren en nieuwe businessmodellen. Speciale aandacht gaat uit naar het wegwerken (of vermijden) van de digitaliseringskloof ten opzichte van kmo’s/mkb’s.

4 - Duurzame Energie – Moderator: Andre Faaij (director of science ECN part of TNO)

In deze sessie wordt gekeken naar de opportuniteiten om de transitie richting duurzame en slimme energie in Vlaanderen en Nederland (ook) gezamenlijk te bewerkstelligen en te versnellen. Daarbij komen ook onderliggende thema’s aan bod, zoals onder meer CO2-reductie (m.i.v. Carbon Capture and Storage/Utilisation [CCS/U]), Waterstof en Batterijen. Het Nederlandse Klimaatplan en de Vlaamse C02-moonshot zijn richtinggevende beleidskaders.

15u15 – 15u45 koffiepauze
15u45 – 17u30

tweede plenaire deel

  • Terugkoppeling uit de break-outsessies
  • Keynote speech over samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland vanuit het oogpunt van het bedrijfsleven – Spreker: nog te bepalen
  • Samenwerking tussen de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO), m.i.v. de ondertekening van een Letter of Intent (LoI) voor (meer) onderlinge samenwerking
  • Slotwoord
17u30 – 19u00 afsluitende receptie

 

Organisatie

De W&I-dag is een organisatie van de Nederlandse Ambassade in België, de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Nederland, het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse overheid.

Waar en wanneer?

De W&I-dag heeft plaats op maandag 28 oktober 2019 van 12u tot 19u bij de Nederlandse Ambassade in België, Kortenberglaan 4-10 te 1040 Brussel.

Deelname is gratis maar geïnteresseerden worden verzocht zich uiterlijk op vrijdag 18 oktober 2019 in te schrijven via deze link