Vlaanderen en Nederland vangen samen laag Maaspeil op

  • 12 september 2019

De Vlaamse Waterweg en de Nederlandse Rijkswaterstaat nemen samen maatregelen om de negatieve impact van de aanhoudende droogte op de bevaarbaarheid van onze binnenwateren zoveel mogelijk te beperken. Het Maasdebiet vestigt momenteel laagterecords, klinkt het in een persbericht. Dat heeft een effect op een gebied dat veel groter is dan de rivier zelf. Naast de scheepvaartfunctie, wordt het water in Vlaamse waterwegen die gevoed worden met Maaswater (o.a. Albertkanaal) ook gebruikt voor drinkwaterproductie, energiewinning, proceswater voor de industrie, landbouwirrigatie en de bevloeiing van natuurgebieden.

De gemiddelde afvoer van water via de Maas bedraagt 250 kubieke meter per seconde, of 250.000 liter per seconde. Door de aanhoudende droogte van de voorbije maanden, bedraagt de huidige Maasafvoer in Luik (net opwaarts de aftakking naar het Albertkanaal) amper 35 kubieke meter per seconde. In een gezamenlijk persbericht leggen De Vlaamse Waterweg en de Nederlandse Rijkswaterstaat uit waarom dat niet alleen voor de Maas zelf schadelijk is. “Het Albertkanaal en de Kempense kanalen in Vlaanderen worden gevoed met Maaswater, net zoals het Julianakanaal en een aantal andere kanalen in Zuid-Nederland", klinkt het.

Beide organisaties nemen in overleg dan ook al een hele tijd preventieve maatregelen om het beperkt beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen tussen de verschillende watervragers (scheepvaart, industrie, landbouw, natuur, …) en diepgangbeperkingen maximaal te vermijden. In Vlaanderen gaat het onder meer om het zuinig of gegroepeerd schutten (door de sluizen laten, nvdr.) van schepen met een maximale wachttijd van 4 uur, het terugpompen van een deel van het debiet dat ontstaat door het schutten van schepen, het gedeeltelijk dichtzetten van watercaptaties ten behoeve van landbouwirrigatie en natuur, de oproep om zuinig om te gaan met water en vaar- en diepgangbeperkingen op de Kempense kanalen.

Daarnaast werd beslist om ook op de sluizen van het Albertkanaal in Wijnegem, Diepenbeek in Genk extra mobiele pompen te plaatsen, nadat er eerder al op de sluizen van Olen, Ham en Hasselt werden geplaatst. De pompen maken het mogelijk om voortdurend grote hoeveelheden water terug te pompen van het afwaartse kanaalpand naar het opwaartse. De maatregelen kunnen hinder veroorzaken, maar beide instanties stellen alles in het werk om de scheepvaart zo goed mogelijk te laten verlopen. Ook de komende twee weken wordt heel weinig neerslag verwacht, waardoor verwacht wordt dat de situatie niet snel zal verbeteren.


Bron: Belga
Beeld ©Rijkswaterstaat.nl