Vooraankondiging 37e Pacificatielezing, 7 november 2020 in Gent

  • 10 juli 2020

Op zaterdag 7 november 2020 om 15 uur wordt de 37e Pacificatielezing gehouden in de Pacificatiezaal van het Stadhuis in Gent door Manfred Sellink.

Prof. Dr. Manfred Sellink (Nijmegen 1962) studeerde kunstgeschiedenis en geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht waar hij afstudeerde als kunsthistoricus in 1988. In 1997 promoveerde hij in de kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens en na zijn studie werkte hij in diverse musea en instituten in Utrecht, Amsterdam en Florence. Vanaf 1990 was hij conservator aan het museum Boymans van Beuningen in Rotterdam. Vanaf 2001 tot 2014 vervulde hij de functie van artistiek en algemeen directeur van de Brugse musea. Tot voor kort was hij directeur van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA). Sinds 2012 is hij (gast)professor Museumkunde en Kunstbeleid, Universiteit Gent, Vakgroep Kunstwetenschappen. Hij is gespecialiseerd in de kunst van de Lage Landen, in het bijzonder het leven en werk van Pieter Bruegel de Oude.

Sellink wil het hebben over kunstenaars, (zelf)beeld en identiteit in de Nederlanden in de 19e en 20e eeuw. Hoe en in welke mate worden klassieke meesters uit ‘de’ canon gebruikt en geïnstrumentaliseerd in de discussies over identiteit en volksaard in respectievelijk de zuidelijke en noordelijke Nederlanden.

Daarbij zal hij steeds een duo van kunstenaars en de wijze waarop zij al dan niet ahistorisch gepercipieerd zijn (en worden) met ’nationale’ karaktertrekken tegenover elkaar plaatsen, bv: Bruegel vs. Bosch, Rubens vs. Rembrandt, Ensor vs. Van Gogh, Magritte vs. Mondriaan, Tuymans vs. Dibbets. Met als ondertoon de steeds grotere en steeds meer onmogelijke spreidstand tussen Nederlandse en Vlaamse identiteit die in hun werk gezien wordt.

Eind september ontvangt u nadere informatie voor de lezing.

Daarbij maken wij een uitdrukkelijk voorbehoud voor eventuele wettelijke maatregelen die dan gelden, en die wij nu nog niet kunnen overzien.

We houden er rekening mee dat het toegestane aantal deelnemers in de Pacificatiezaal fors lager zal zijn dan gebruikelijk. In dat geval zullen we zorgen dat de lezing door middel van een live-verbinding via Internet voor iedereen te volgen is.

Wij hopen uiteraard dat de lezing dit jaar weer plaatsvindt en verheugen ons u te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

De Raad van Bestuur
De Pacificatielezingen vzw
www.pacificatielezingen.org