Warmste Week | 18 tot 24 december 2021

  • 13 december 2021

Vlaanderen viert terug de winterse Warmste Week. Dit jaar gaat de editie door van 18 tot 24 december op een coronaveilige manier in de stad Mechelen. Het thema is “Kunnen zijn wie je bent, dat verdient iedereen” want 1 op de 5 Vlamingen kunnen zichzelf niet zijn.

Tijdens de Warmste Week wordt geld ingezameld om concrete projecten rond het thema te realiseren. Tot deze projecten behoren onder andere een buddywerking voor mensen met dementie, een inclusieve speeltuin voor kinderen met een beperking en culturele activiteiten voor eenzame ouderen.

In Nederland wordt ook gewerkt aan gelijkaardige projecten. Zo zet bijvoorbeeld de vrijwilligersorganisatie ‘buddy netwerk’ zich in om kwetsbare personen in de maatschappij kracht en aandacht te geven met behulp van een ‘buddy’. Organisaties zoals Ijslander engageren zich om gelijke mogelijkheden te bieden voor alle kinderen om samen te spelen. Daarnaast wordt er ook actie gevoerd voor eenzame ouderen met onder andere het actieprogramma ‘één tegen eenzaamheid’.

Wil je graag jouw steentje bijdragen en elkaar verwarmen in deze winterse periode?

Kijk dan snel op de website van de Warmste Week en de verschillende organisaties in Nederland.

Bron: https://dewarmsteweek.be/info/dww21
Bron: https://open.overheid.nl/repository/ronl-fbda2b9c-f4f5-474e-a6d8-72fa311fb08b/1/pdf/Actieprogramma%20Eenzaamheid.pdf
Bron: https://www.ijslander.com/oplossingen/inclusief-spelen/
Bron: https://www.buddynetwerk.nl/wat-wij-doen/